GAYDA İSTANBUL

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu, Mezopotamya ile Anadolu müzikleri konusunda belli bir birikime ulaşmasına karşın Trakya, Balkan, Roman müzikleri alanında fazla örnek sergileyememişti. Topluluk üyelerinden Fehmiye Çelik ile Ayhan Akkaya 2005’de Balkanlar’ı kapsayan proje başlattı.

‘Gayda İstanbul’ adlı araştırma için Balkan müziğinde önemli yeri olan Roman müzikleriyle kültürlerini inceleyebilmek amacıyla özellikle Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelere gittiler, hikayelerini dinlediler, müzisyenlerle tanıştılar.

Bu çaba sonucu kurulan grupta Fehmiye Çelik (vokal), Ayhan Akkaya (bas gitar), Cihan Mürtezaoğlu (gitar), Tevfik Çekiç (keman), Şükrü Tırkış (klarnet), Basri Özkaraağa (darbuka), Onur Başkurt (davul), Deniz Demirtaş (vokal) bir araya geldi. Ocak 2008’de ilk konserine çıkan Gayda İstanbul, Roman müzisyenlerin doğaçlama gücüyle çok beğenilen konser verdi.

Gayda İstanbul’un albümü ise Temmuz 2009’da yayınlandı. 12 şarkıdan oluşan yapıtta Trakya-Balkan ve Çingene müziklerinin güzel örnekleri, Çingenece, Türkçe, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça, Rumca yer parçalar yer alıyordu. Gruptan daha sonra Fehmiye Çelik’le yaptığı İstanbul’un Orta Yeri ve Mome Mari More/Sar Beni Sar teklileri geldi.

error: Content is protected !!